Vilket Bristav-nummer har ?

Lennart Koskinens Bristav-nummer är

3

Lennart Koskinen
var med i avsnittet #3
i podden Rekondo med
Holger Björklund

Holger Björklund
var med i avsnittet #10
i podden Rekondo med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lennart Koskinens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet