Vilket Bristav-nummer har ?

Lena Philipssons Bristav-nummer är

2

Lena Philipsson
var med i avsnittet 204
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lena Philipssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet