Vilket Bristav-nummer har ?

Lena Lind Palickis Bristav-nummer är

3

Lena Lind Palicki
var med i avsnittet Avsnitt 6
i podden Pensionärsvarning med
Dogge Doggelito

Dogge Doggelito
var med i avsnittet Avsnitt 65
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Lena Lind Palickis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym