Vilket Bristav-nummer har ?

Leila Lindholms Bristav-nummer är

2

Leila Lindholm
var med i avsnittet 174
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Leila Lindholms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet