Vilket Bristav-nummer har ?

Leif Boorks Bristav-nummer är

3

Leif Boork
var med i avsnittet #40
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #116
i podden Agendasättarna med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 254
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Leif Boorks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet