Vilket Bristav-nummer har ?

Leif Boorks Bristav-nummer är

3

Leif Boork
var med i avsnittet #40
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #5
i podden Agendasättarna med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 149
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Leif Boorks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet