Vilket Bristav-nummer har ?

Lasse Anrells Bristav-nummer är

3

Lasse Anrell
var med i avsnittet Episod #26: "Medialt självskadebeteende"
i podden Radio Birro med
Marcus Birro

Marcus Birro
var med i avsnittet 129
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lasse Anrells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym