Vilket Bristav-nummer har ?

Lakidoris Bristav-nummer är

2

Lakidoris
var med i avsnittet #11 - Kroppssnack
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 313: Grod-juckare och pullad blomma
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lakidoris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet