Vilket Bristav-nummer har ?

Kristoffer Olssons Bristav-nummer är

3

Kristoffer Olsson
var med i avsnittet 81
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Kristoffer Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym