Vilket Bristav-nummer har ?

Kristina Kappelins Bristav-nummer är

3

Kristina Kappelin
var med i avsnittet #71
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #2
i podden Agendasättarna med
David Fjäll

David Fjäll
var med i avsnittet 101
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kristina Kappelins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym