Vilket Bristav-nummer har ?

Kristian Lundbergs Bristav-nummer är

3

Kristian Lundberg
var med i avsnittet 20
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 23
i podden Klassresan med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 255
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kristian Lundbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym