Vilket Bristav-nummer har ?

Krabban Deuces Bristav-nummer är

3

Krabban Deuce
var med i avsnittet Kapitel 47
i podden Menage à tugg med
Meron

Meron
var med i avsnittet Kapitel 119
i podden Menage à tugg med
Emilie Roslund

Emilie Roslund
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Krabban Deuces poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym