Vilket Bristav-nummer har ?

Krabban Deuces Bristav-nummer är

3

Krabban Deuce
var med i avsnittet Kapitel 47
i podden Menage à tugg med
Pepe

Pepe
var med i avsnittet Kapitel 81
i podden Menage à tugg med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet Kapitel 93 Super Monster Del 1
i podden Bcbuddz med
Petter Bristav

Se Krabban Deuces poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym