Vilket Bristav-nummer har ?

Krabban Deuces Bristav-nummer är

3

Krabban Deuce
var med i avsnittet Kapitel 47
i podden Menage à tugg med
Ermias

Ermias
var med i avsnittet Kapitel 9
i podden Menage à tugg med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 133
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Krabban Deuces poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym