Vilket Bristav-nummer har ?

Klara Zimmergrens Bristav-nummer är

2

Klara Zimmergren
var med i avsnittet 62
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Klara Zimmergrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet