Vilket Bristav-nummer har ?

Klara Svensson (boxare)s Bristav-nummer är

2

Klara Svensson (boxare)
var med i avsnittet 19
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Klara Svensson (boxare)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym