Vilket Bristav-nummer har ?

Kim Gustafsson @kim_lsks Bristav-nummer är

3

Kim Gustafsson @kim_lsk
var med i avsnittet Avsnitt 255
i podden Tyngre Radio med
Alex Danielsson

Alex Danielsson
var med i avsnittet Avsnitt 56
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 254
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kim Gustafsson @kim_lsks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym