Vilket Bristav-nummer har ?

Kim Gustafsson @kim_lsks Bristav-nummer är

3

Kim Gustafsson @kim_lsk
var med i avsnittet Avsnitt 255
i podden Tyngre Radio med
Andreas Guiance

Andreas Guiance
var med i avsnittet Avsnitt 151
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 223
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kim Gustafsson @kim_lsks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym