Vilket Bristav-nummer har ?

Kim Fredrikssons Bristav-nummer är

2

Kim Fredriksson
var med i avsnittet Avsnitt 41: Vänsterns Avpixlat
i podden Magister med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 296
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kim Fredrikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym