Vilket Bristav-nummer har ?

Kent Lövgrens Bristav-nummer är

2

Kent Lövgren
var med i avsnittet Avsnitt 58
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Kent Lövgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym