Vilket Bristav-nummer har ?

Kennedy Bakircioglus Bristav-nummer är

2

Kennedy Bakircioglu
var med i avsnittet Avsnitt 28
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 225
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kennedy Bakircioglus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym