Vilket Bristav-nummer har ?

Katrine Kielos Bristav-nummer är

3

Katrine Kielos
var med i avsnittet Avsnitt 11
i podden Åsiktskorridoren med
Ulrica Schenström

Ulrica Schenström
var med i avsnittet Avsnitt 29 - Pliktavsnittet
i podden Åsiktskorridoren med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Katrine Kielos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet