Vilket Bristav-nummer har ?

Katrin Zytomierskas Bristav-nummer är

2

Katrin Zytomierska
var med i avsnittet 15 Katrin Zytomierska vänder intervjun mot oss om högstadieromanser
i podden Blandbandet med
Stefan Hammarbäck

Stefan Hammarbäck
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Katrin Zytomierskas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym