Vilket Bristav-nummer har ?

Katrin Zytomierskas Bristav-nummer är

2

Katrin Zytomierska
var med i avsnittet 64
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Katrin Zytomierskas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet