Vilket Bristav-nummer har ?

Katrin Stjernfeldt Jammehs Bristav-nummer är

2

Katrin Stjernfeldt Jammeh
var med i avsnittet 48
i podden Veckans Viktigaste Intervju med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 116
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Katrin Stjernfeldt Jammehs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym