Vilket Bristav-nummer har ?

Katarina Wahlbergs Bristav-nummer är

2

Katarina Wahlberg
var med i avsnittet Avsnitt 14
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Katarina Wahlbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet