Vilket Bristav-nummer har ?

Karolina Ramqvists Bristav-nummer är

3

Karolina Ramqvist
var med i avsnittet #12
i podden Konversation med
Barbro Lindgren

Barbro Lindgren
var med i avsnittet 139
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karolina Ramqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym