Vilket Bristav-nummer har ?

Karin af Klintbergs Bristav-nummer är

2

Karin af Klintberg
var med i avsnittet 69
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin af Klintbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet