Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Torneklints Bristav-nummer är

2

Karin Torneklint
var med i avsnittet 27
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Torneklints poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym