Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Söderlinds Bristav-nummer är

3

Karin Söderlind
var med i avsnittet No 1
i podden Drivet med
Josefin Eriksson

Josefin Eriksson
var med i avsnittet No. 4
i podden Drivet med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 231
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Söderlinds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym