Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Rundblads Bristav-nummer är

2

Karin Rundblad
var med i avsnittet 7
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Rundblads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet