Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Bojs Bristav-nummer är

3

Karin Bojs
var med i avsnittet 6
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Antje Jackelén

Antje Jackelén
var med i avsnittet 12
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 133
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Bojs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym