Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Adelskölds Bristav-nummer är

2

Karin Adelsköld
var med i avsnittet #3 - PMS och mensvärk
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 313: Grod-juckare och pullad blomma
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Adelskölds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym