Vilket Bristav-nummer har ?

Kajsa Ekis Ekmans Bristav-nummer är

2

Kajsa Ekis Ekman
var med i avsnittet 33
i podden Atladottir och Bjurwald med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kajsa Ekis Ekmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet