Vilket Bristav-nummer har ?

Julia Adams Bristav-nummer är

3

Julia Adams
var med i avsnittet #40
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #18
i podden Dill och Duva med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 21
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Julia Adams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet