Vilket Bristav-nummer har ?

Judith Sarneel s Bristav-nummer är

4

Judith Sarneel 
var med i avsnittet #15 Tepåseförsöket
i podden RadioScience med
Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr
var med i avsnittet #40 Mammutens återkomst
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 45
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Judith Sarneel s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet