Vilket Bristav-nummer har ?

Joseph Tekies Bristav-nummer är

3

Joseph Tekie
var med i avsnittet Kapitel 96
i podden Menage à tugg med
Pepe

Pepe
var med i avsnittet Kapitel 81
i podden Menage à tugg med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet 283
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Joseph Tekies poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym