Vilket Bristav-nummer har ?

Joppe Pihlgrens Bristav-nummer är

3

Joppe Pihlgren
var med i avsnittet Avsnitt 15
i podden Kjell och Klortanten med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 20
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Joppe Pihlgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym