Vilket Bristav-nummer har ?

Jonte Tengwalls Bristav-nummer är

2

Jonte Tengwall
var med i avsnittet #36
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Jonte Tengwalls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym