Vilket Bristav-nummer har ?

Jonathan Gustafssons Bristav-nummer är

4

Jonathan Gustafsson
var med i avsnittet #09 – ÄR HAN INTRESSERAD…?
i podden Manligt & Skamligt med
Afram Gabro

Afram Gabro
var med i avsnittet #24 – ÅNGESTPODDEN
i podden Manligt & Skamligt med
Ida Höckerstrand

Ida Höckerstrand
var med i avsnittet 21
i podden Ångestpodden med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonathan Gustafssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym