Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Färnefors Bristav-nummer är

3

Jonas Färnefors
var med i avsnittet 31
i podden Kärlek & Knaster med
Toni Savela

Toni Savela
var med i avsnittet 19
i podden Kärlek & Knaster med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jonas Färnefors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym