Vilket Bristav-nummer har ?

Jon @skeptikerjons Bristav-nummer är

3

Jon @skeptikerjon
var med i avsnittet 8. Garvarn – den ökände skeptikern
i podden Skeptikerpodden med
Carl Johan Åkerberg

Carl Johan Åkerberg
var med i avsnittet 14. Cold reading
i podden Skeptikerpodden med
Patrik Larsson

Patrik Larsson
var med i avsnittet 156
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jon @skeptikerjons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym