Vilket Bristav-nummer har ?

Jon @skeptikerjons Bristav-nummer är

3

Jon @skeptikerjon
var med i avsnittet 23. Christer Sturmark, ordförande Humanisterna
i podden Skeptikerpodden med
Peter Dahlgren

Peter Dahlgren
var med i avsnittet 24. Magnus Betnér
i podden Skeptikerpodden med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 298
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jon @skeptikerjons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym