Vilket Bristav-nummer har ?

Jon @skeptikerjons Bristav-nummer är

3

Jon @skeptikerjon
var med i avsnittet 1. Vad är vetenskaplig skepticism?
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 32
i podden Vettigt Trams med
Tommy Hedström

Tommy Hedström
var med i avsnittet Ep 36
i podden Vettigt Trams med
Petter Bristav

Se Jon @skeptikerjons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym