Vilket Bristav-nummer har ?

Johnny Grapes Bristav-nummer är

3

Johnny Grape
var med i avsnittet Avsnitt 35
i podden Tyngre Radio med
Alex Danielsson

Alex Danielsson
var med i avsnittet Avsnitt 151
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 254
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johnny Grapes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym