Vilket Bristav-nummer har ?

Johnna Gilljam (Bondjäntan)s Bristav-nummer är

4

Johnna Gilljam (Bondjäntan)
var med i avsnittet 26
i podden Odlarna med
Olof Söderén

Olof Söderén
var med i avsnittet 40
i podden Odlarna med
Elin Ek

Elin Ek
var med i avsnittet #5 - Grynet returns!!!
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 313: Grod-juckare och pullad blomma
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johnna Gilljam (Bondjäntan)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym