Vilket Bristav-nummer har ?

John Sass Bristav-nummer är

2

John Sass
var med i avsnittet Avsnitt 38
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 42
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se John Sass poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym