Vilket Bristav-nummer har ?

John Pekkaris Bristav-nummer är

2

John Pekkari
var med i avsnittet Avsnitt 11
i podden Impropodden med
My Gudmundsdotter

My Gudmundsdotter
var med i avsnittet Avsnitt 42
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se John Pekkaris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym