Vilket Bristav-nummer har ?

John Olsson (musiker)s Bristav-nummer är

2

John Olsson (musiker)
var med i avsnittet 2016-11-28
i podden AMK Morgon med
Sandra Ilar

Sandra Ilar
var med i avsnittet 338: Sandra Ilar blev kidnappad
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se John Olsson (musiker)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym