Vilket Bristav-nummer har ?

John Olsson (musiker)s Bristav-nummer är

2

John Olsson (musiker)
var med i avsnittet 2016-11-28
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 3
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se John Olsson (musiker)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym