Vilket Bristav-nummer har ?

John Olsson (musiker)s Bristav-nummer är

2

John Olsson (musiker)
var med i avsnittet 2016-11-28
i podden AMK Morgon med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 203
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se John Olsson (musiker)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym