Vilket Bristav-nummer har ?

John Gillbergs Bristav-nummer är

2

John Gillberg
var med i avsnittet 2016-11-22
i podden AMK Morgon med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se John Gillbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet