Vilket Bristav-nummer har ?

John Gillbergs Bristav-nummer är

2

John Gillberg
var med i avsnittet 2016-11-22
i podden AMK Morgon med
Carl Stanley

Carl Stanley
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se John Gillbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym