Vilket Bristav-nummer har ?

Johanna Reimers Bristav-nummer är

2

Johanna Reimers
var med i avsnittet 16
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johanna Reimers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet