Vilket Bristav-nummer har ?

Johanna Palmströms Bristav-nummer är

2

Johanna Palmström
var med i avsnittet Johanna Palmström från Bang
i podden Atladottir och Bjurwald med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johanna Palmströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym