Vilket Bristav-nummer har ?

Johanna Hofrings Bristav-nummer är

4

Johanna Hofring
var med i avsnittet 24
i podden Odlarna med
Olof Söderén

Olof Söderén
var med i avsnittet 40
i podden Odlarna med
Elin Ek

Elin Ek
var med i avsnittet #5 - Grynet returns!!!
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 217
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johanna Hofrings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym