Vilket Bristav-nummer har ?

Johanna "Jonielol" Nordströms Bristav-nummer är

2

Johanna "Jonielol" Nordström
var med i avsnittet #33
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #4
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Johanna "Jonielol" Nordströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym