Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Wanloos Bristav-nummer är

2

Johan Wanloo
var med i avsnittet 43
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Johan Wanloos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym