Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Skölds Bristav-nummer är

1

Johan Sköld
var med i avsnittet 61
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Skölds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet