Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Peiris Bristav-nummer är

1

Johan Peiris
var med i avsnittet 2. Skämta om bibeln
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Johan Peiris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet